Jobba som elektriker

Välkommen till bloggen om karriär och jobb, idag ska vi prata om detta med hur det är att jobba som elektriker, jag har intervjuat en elektriker i Alfta, och här är vad han berättar:

Vi är hantverkare som kan arbeta i både bostäder och kommersiella fastigheter. Som elektriker ansvarar du för att installera och underhålla elsystem i bostäder och företag, samt för att lösa eventuella problem som kan uppstå.

För att bli duktig måste du vanligtvis fullfölja ett lärlingsprogram eller få någon formell utbildning genom ett gymnasieprogram eller en yrkesskola. Det kan vara ett fysiskt krävande arbete, men det är också ett mycket givande arbete. Om du är intresserad av att arbeta som elektriker bör du definitivt undersöka möjligheterna i ditt område. Det är ett yrke där 98 procent är män, vilket är synd eftersom även kvinnor skulle passa bra i detta jobb. Man måste ha bra fysik, men det är många män som har sämre fysik än kvinnor, man kan inte vara rädd för höjder eller för att jobba i trånga utrymmen.

Det finns många olika områden som du kan specialisera dig på, t.ex. att installera elektriska system, reparera dem, utföra kretsmätningar och ta reda på varför saker och ting inte fungerar som de ska. Du måste också hålla dig uppdaterad om nya innovationer inom området genom att delta i konferenser eller gå online för att lära dig om ny teknik eller bästa praxis.

På det hela taget har vi stor frihet när det gäller att välja vilka projekt vi vill arbeta med. Många kan, speciellt dem som har startat egna företag, välja var och när de arbetar, och det finns en stor efterfrågan på deras kompetens. Om du är intresserad av denna karriärväg rekommenderar jag starkt att du undersöker möjligheterna redan idag! Det är kanske detta som är din framtid?